உங்கள் வடிவமைப்பு வண்ணக் குறியீட்டை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும் என்றால், எங்கள் ஆன்லைன் கருவியைப் பயன்படுத்தலாம். இது எந்த படங்களிலிருந்தும் அனைத்து தரவு வண்ணத்தையும் தானாக உருவாக்கும். வண்ண தரவு HEX, RGB மதிப்பு மற்றும் வண்ணத்தின் பெயரை விவரிக்கும். இதைப் பயன்படுத்த, உங்கள் படத்தைப் பதிவேற்றலாம் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய நெடுவரிசையில் நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்களை எழுதலாம்.

Image Color Checker Tool
Enter image name : YOU MUST INSERT 4 WORDS TO SUBMIT


This colorful graphic image has 20 dominated colors, which include . You could use these beautiful color combinations for your design ideas.

Color data for :

ColorHexRGBName
#f0d860rgb (240, 216, 96)
#f0f030rgb (240, 240, 48)
#f07878rgb (240, 120, 120)
#181830rgb (24, 24, 48)
#d83078rgb (216, 48, 120)
#f07848rgb (240, 120, 72)
#786090rgb (120, 96, 144)
#f0c0a8rgb (240, 192, 168)
#d8c018rgb (216, 192, 24)
#90a848rgb (144, 168, 72)
#604890rgb (96, 72, 144)
#f0d8c0rgb (240, 216, 192)
#907860rgb (144, 120, 96)
#303060rgb (48, 48, 96)
#483078rgb (72, 48, 120)
#606048rgb (96, 96, 72)
#a83060rgb (168, 48, 96)
#604860rgb (96, 72, 96)
#906048rgb (144, 96, 72)
#000090rgb (0, 0, 144)