Зургаас өнгөт схем үүсгэхийн тулд энэхүү хурдан өнгөний схем үүсгэгчийг ашиглана уу. Дизайн дүрдээ агуулагдах бүх өнгийг хялбархан хөрвүүлээрэй. Зургийн өнгөний өгөгдлийг өнгөний нэр, өнгөний код (HEX ба RGB) гэх мэт өнгөт мэдээллийг мэдэж болох тул энэ нь аливаа дизайнеруудад маш их хэрэгтэй байдаг. Шинжилгээ хийх боломжтой өнгөт зураг нь бүрэн дүүрэн байдаг.

Image Color Checker Tool
Enter image name : YOU MUST INSERT 4 WORDS TO SUBMIT


This colorful graphic image has 20 dominated colors, which include Dull Yellow, Delightful Dandelion, Red Chalk, Sambucus, Fuchsia Purple, Ouni Red, Plum Power, Siesta, Zingiber, Arathi Highlands, Purple Corallite, Oak Shaving, Petrified Oak, Quill Tip, Windsor, Olive Court, Tree Peony, Pansy Petal, Weathered Leather, Yves Klein Blue. You could use these beautiful color combinations for your design ideas.

Color data for :

ColorHexRGBName
#f0d860rgb (240, 216, 96)Dull Yellow
#f0f030rgb (240, 240, 48)Delightful Dandelion
#f07878rgb (240, 120, 120)Red Chalk
#181830rgb (24, 24, 48)Sambucus
#d83078rgb (216, 48, 120)Fuchsia Purple
#f07848rgb (240, 120, 72)Ouni Red
#786090rgb (120, 96, 144)Plum Power
#f0c0a8rgb (240, 192, 168)Siesta
#d8c018rgb (216, 192, 24)Zingiber
#90a848rgb (144, 168, 72)Arathi Highlands
#604890rgb (96, 72, 144)Purple Corallite
#f0d8c0rgb (240, 216, 192)Oak Shaving
#907860rgb (144, 120, 96)Petrified Oak
#303060rgb (48, 48, 96)Quill Tip
#483078rgb (72, 48, 120)Windsor
#606048rgb (96, 96, 72)Olive Court
#a83060rgb (168, 48, 96)Tree Peony
#604860rgb (96, 72, 96)Pansy Petal
#906048rgb (144, 96, 72)Weathered Leather
#000090rgb (0, 0, 144)Yves Klein Blue